Zamówienia publiczne

zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż wykładziny do pomieszczeń biurowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn." Dostawa i montaż wykładziny do pomieszczeń biurowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie, ul. Gen. Józefa Wybickiego 9"

Zapytanie ofertowe Remont posadzki garażu głównego JRG Nr 2 w Miastku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn." Remont posadzki garażu głównego JRG Nr 2 w Miastku"

Zapytanie cenowe - zakup i dostawa ubrań specjalnych dla KP PSP Bytów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej."

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 15 000 litrów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie”

22 marca 2018
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 15 000 litrów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Bytowie”, o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 30 marca 2018 r. godz. 900.

czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na wykonanie łodzi.

8 grudnia 2014
W ramach ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 euro "Zakup łodzi motorowej z elementami wyposażenia i sprzętu służącego do usuwania szkód na wodach śródlądowych powstałych w wyniku klęski żywiołowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ekologicznego i przeciwpowodziowego" czytaj więcej

Komenda Powiatowa PSP w Bytowie ogłasza przetarg nieograniczony

27 listopada 2014
Komenda Powiatowa PSP w Bytowie ogłasza przetarg nieograniczony pt. "Zakup łodzi motorowej z elementami wyposażenia i sprzętu służącego do usuwania szkód na wodach śródlądowych powstałych w wyniku klęski żywiołowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ekologicznego i przeciwpowodziowego." Numer ogłoszenia w BZP: 246345 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014czytaj więcej

Rozstrzygnięcie oferty z zapytaniem na sukcesywną dostawę paliw

11 marca 2013
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie informuje, że w dniu 11 marca 2013 r. wyłoniono dostawcę na dostawę paliw (ON i Pb-95) dla KPPSP w Bytowie, ul. Wybickiego 7 woj. pomorskie.czytaj więcej

Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: kppsp@strazbytow.powiat.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2018 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.